pareiga

pareiga
pareigà dkt. Piliẽčių téisės ir pãreigos.

.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • pareiga — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Praktinė sąžinės išraiška elgesį ar veiklą grindžiant socialinėmis, moralinėmis, teisinėmis normomis. Pareigos vykdymas visada vertinamas kaip garbingas veiksmas, tačiau garbingumą gali patvirtinti tik… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • pareiga — 1 pareigà sf. (3b) K, Krtv; R277 tai, kas būtina, privaloma atlikti; darbas, veiksmas, susijęs su tarnyba, apsiėmimu, pažadu; priedermė: Draugystė lieka draugyste, o pareiga – pareiga rš. Kiekvieno piliečio pareiga yra teisybė doram žmogui… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pareiga — 2 pareiga sf. SD210 parėjimas, pareitis …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Pflicht — pareiga statusas T sritis švietimas apibrėžtis Praktinė sąžinės išraiška elgesį ar veiklą grindžiant socialinėmis, moralinėmis, teisinėmis normomis. Pareigos vykdymas visada vertinamas kaip garbingas veiksmas, tačiau garbingumą gali patvirtinti… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • duty — pareiga statusas T sritis švietimas apibrėžtis Praktinė sąžinės išraiška elgesį ar veiklą grindžiant socialinėmis, moralinėmis, teisinėmis normomis. Pareigos vykdymas visada vertinamas kaip garbingas veiksmas, tačiau garbingumą gali patvirtinti… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • долг — pareiga statusas T sritis švietimas apibrėžtis Praktinė sąžinės išraiška elgesį ar veiklą grindžiant socialinėmis, moralinėmis, teisinėmis normomis. Pareigos vykdymas visada vertinamas kaip garbingas veiksmas, tačiau garbingumą gali patvirtinti… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • compulsory voting — privalomasis balsavimas statusas T sritis Politika apibrėžtis Teisiškai įtvirtinta pilietinė rinkėjų pareiga dalyvauti ir pareikšti savo valią, t. y. balsuoti rinkimuose.Pilietinės pareigos dalyvauti ir balsuoti rinkimuose nevykdymas gali būti… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • privalomasis balsavimas — statusas T sritis Politika apibrėžtis Teisiškai įtvirtinta pilietinė rinkėjų pareiga dalyvauti ir pareikšti savo valią, t. y. balsuoti rinkimuose.Pilietinės pareigos dalyvauti ir balsuoti rinkimuose nevykdymas gali būti baudžiamas piniginėmis… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • statyti — statyti, stãto (stãčia), stãtė tr. K, Rtr, Š, KŽ; SD353, H, R, MŽ, N, M, L 1. daryti, kad stačiai stovėtų, vertikaliai dėti, kelti, kad būtų stačias: Ans telepono stulpus stãtė Krš. Jei apynvarpčių tujau nestato, tad į jų vietą tu tarpu įbado …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šventas — 1 šveñtas, à adj. (4) Š, Rtr, DŽ1, (2) DP24,108,393; SD1177, SD359, H183, R, MŽ, L 1. turintis labai kilnų garbingą tikslą: Taip daryti mano šventa priedermė J.Balč. Mano šventa pareiga – sutrukdyti nedorus tamstos ketinimus ir tuos jaunus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”